Διεθνές Ιπποκράτειο Ιδρυμα * ΔΙΙΚ
Σκοποί του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΩ 
 
α] Η συνειδητοποίηση και η καλλιέργεια του ιδανικού της Ιατρικής, όπως το συνέλαβε και το εφάρμοσε ο Ιπποκράτης πριν από 25 αιώνες, "ωφελέειν, μη βλάπτειν".
 
β] Η εκλαΐκευση και διάδοση μεταξύ των ιατρών όλου του κόσμου της αξίας της Ιπποκράτειας Ιατρικής, για τη δημιουργία στο Ιατρικό Σώμα ανθρωπιστικής ιατρικής συνείδησης και για εγκαινίαση μίας νέας περιόδου "εξανθρωπισμένης" ιατρικής, που έχει αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση και ανύψωση της ζωής του ανθρώπου.
 
γ] Η βασική έκδοση των έργων του Ιπποκράτη, των χειρογράφων που αφορούν στην Ιπποκράτεια Ιατρική, η έκδοση κάθε συλλογής που αφορά στη Μεταϊπποκράτεια Ιατρική και η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου (όπως π.χ. η σύνδεση με το Διαδίκτυο) που προάγει την επιστήμη αυτή και διέπεται από το πνεύμα και τις ηθικές αρχές του Ιπποκράτη.
 
δ] Η ίδρυση και λειτουργία αυτοτελών ή προσαρτημένων σ' αυτό Νοσοκομείων, Ινστιτούτων ή Εργαστηρίων Επιστημονικών Ερευνών με αντικείμενο την προαγωγή Βίο-Ιατρικών Επιστημών ώς και ενός πρότυπου Κέντρου Συνεδρίων, Ιπποκράτειας Βιβλιοθήκης και Μουσείου Ιατρικής.
 
ε] Η εντός του κτιρίου του στην Κω και αντί ελάχιστου ποσού φιλοξενία για μικρό χρονικό διάστημα, αδιακρίτως φύλου, εθνικότητας και φυλής, των ιατρών εκείνων, οι οποίοι, απομονωμένοι και μακριά απο κάθε θόρυβο, εντός του Ιερού Χώρου του Ιπποκράτη και του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, επιθυμούν να κάμουν διάφορες ιατρικές και ιστορικές μελέτες και έρευνες στο Ασκληπιείο και σε άλλους αρχαιολογικούς θησαυρούς της ΚΩ.
 
στ] Η ανά πενταετία συγκέντρωση των ιατρών όλου του κόσμου σε ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Διεθνή Ιατρική Ολυμπιάδα) για την ανταλλαγή σκέψεων και τη συζήτηση επί διαφόρων επικαίρων θεμάτων και μάλιστα για την Ιπποκράτεια και Νεοϊπποκράτεια Ιατρική και Κοσμοθεωρία και
 
ζ] Η κατά τη Διεθνή Ιατρική Ολυμπιάδα βράβευση της καλύτερης μελέτης, που αφορά στην πρόοδο της Ιατρικής Επιστήμης γενικά και ιδιαίτερα της Ιπποκράτειας Ιατρικής. Με την διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων θα τιμούνται και οι βραβευθέντες με το βραβείο ΝΟΜΠΕΛ της Ιατρικής. Η απονομή των βραβείων θα γίνεται απο τον Ανώτατο Άρχοντα της Ελληνικής Πολιτείας.
 
ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ:
 
α] με την οικοδόμηση ενός Συνεδριακού Κέντρου, μιας Ιπποκράτειας Βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος Ιπποκρατείου Μουσείου,
 
β] με την οικοδόμηση από άλλα κράτη δικών τους περιπτέρων, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες του ιδρύματος και για την εξυπηρέτηση των αλλοδαπών ιατρών-μελών του Ιδρύματος,
 
γ] με τη βαθμιαία τελειοποίηση του ήδη υπάρχοντος Νοσοκομείου Κω, ώστε αυτό να περιλαμβάνει Κλινικές και Εργαστήρια όλων των ειδικοτήτων,
 
δ] με την συνεργασία με Κλινικές και Εργαστηριακά Ιδρύματα και Οργανώσεις της αλλοδαπής (όπως π.χ. Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, UNESCO, κ.λ.π.) και
 
ε] με τη σύνδεση του Ιδρύματος με τις Ιατρικές Σχολές των Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, που διαθέτουν έδρα Ιστορίας της Ιατρικής.