Διεθνές Ιπποκράτειο Ιδρυμα * ΔΙΙΚ

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο έχουν ομαδοποιηθεί  γιά ευκολία στην πλοήγηση. Επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τό μενού.
Γιά μία πιό εντυπωσιακή παρουσίαση επιλέξτε κάτω από κάθε κατηγορία την εμφάνιση "Silverlight έκδοση" . ( Απαιτεί την εγκατάσταση πρόσθετου από την MIcrosoft, απλά δώστε την εγκριση σας στο μήνυμα που θα εμφανιστεί. Η διαδικασία γίνεται μονο την πρώτη φορά)

 

Ασκληπιείο
Βίντεο Ιπποκρατικού Ορκου
Ορκομωσία Πρωτευσάντων Νέων Ιατρών
Μουσείο ΔΙΙΚ
Ιπποκρατικά Φυτά - Κήπος
Ιπποκράτειος Αλτις


Silverlight έκδοση


Silverlight έκδοση

2 

Silverlight έκδοσηSilverlight έκδοση


Silverlight έκδοση