Διεθνές Ιπποκράτειο Ιδρυμα * ΔΙΙΚ
 
ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
 
Σπυρίδων Οικονόμος
Ιερά Μονή Πάτμου
Ελληνικό Δημόσιο
Επί Πρωθυπουργίας Κων/νου Καραμανλή
Ελληνικό Δημόσιο
Επί Πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου
 
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Τράπεζα Ελλάδος
Pr. B. Gibson, M.D.
Pr. O. Sziklai, M.D.
 
ΔΩΡΗΤΕΣ
 
Ιατροχειρουργική Εταιρία
Ελληνική Ουρολογική Εταιρία
Ελληνική Χειρουργική Εταιρία
Ελληνική Εταιρία Ιστορίας Ιατρικής
Ιατρική Εταιρία Αθηνών
Γαλλική Εταιρία Ιστορίας Ιατρικής
Καλλιόπη Πετάλα
ΧΡΩΠΕΙ Α.Ε.
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
Οικ. Σπυρ. Οικονόμου
Παναγής Σολομός
Κοινότητα Αντιμάχειας
Wolfgang Paulus
Δρ. Χρήστος Μοσχος
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

  Το Ιδρυμα και η Διοίκηση του Ιδρύματος εκφράζουν τις βαθύτατες και ένθερμες ευχαριστίες τους και δημόσια, γιά την σημαντική συνεισφορά των εδώ μνημονευόντων Μεγ.Ευεργετών - Ευεργετών και Δωρητών.
  Σας διαβεβαιώνουμε οτι καταβάλλουμε και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να τιμήσουμε αυτή σας την συμπαράσταση και εμπιστοσύνη.
Ευελπιστούμε ότι η χωρίς πνεύμα υστεροβουλίας διάθεση προσφοράς σας θα βρεί μιμητές και συμπαραστάστες.
Μ' Εκτίμηση
Η Διοίκηση του Ιδρύματος